Jestem pasjonatem nowych technologii. Odpowiadam za kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw z dynamicznie rozwijającego się sektora IT i nowych technologii, gamingu oraz esportu.

Mariusz specjalizuje się w prowadzeniu złożonych postępowań sądowych przed sądami gospodarczymi. Są to przede wszystkim spory korporacyjne i inwestycyjne, a także dotyczące wykonania umów zawieranych w branży IT i nowych technologii oraz związanych z ochroną własności intelektualnej i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji. Jest doradcą w zakresie funkcjonowania spółek handlowych, transakcji, kontraktów handlowych (w tym międzynarodowych), umów wdrożeniowych oprogramowania komputerowego, software consulting i transferu technologii oraz komercjalizacji praw własności intelektualnej. Posiada szerokie doświadczenie w przeprowadzaniu badań prawnych, w szczególności kwestii korporacyjnych oraz regulacyjnych.

Reprezentuje klientów z sektora IT i nowych technologii, branży gamingowej i esportu oraz techniki wyposażenia obiektów handlowych i techniki magazynowej. Znajomość specyfiki branży pozwala mu na skuteczne i kreatywne rozwiązywanie nietypowych problemów prawnych. Mariusz realizował projekty dla klientów zagranicznych i polskich, w tym spółek publicznych oraz kluczowych spółek Skarbu Państwa z branży kolejowej, energetycznej oraz poszukiwawczo-wydobywczej.

 

Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Swoje doświadczenie zdobywał pracując w znanych kancelariach prawnych.

 

Autor licznych publikacji z zakresu prawa handlowego oraz postępowania cywilnego.