Maciej Wisławski


Jestem adwokatem, specjalizuję się w obsłudze korporacyjnej, sporach sądowych i korporacyjnych oraz negocjacjach handlowych. W obszarze moich zainteresowań zawodowych znajdują się także prawo spółek i postępowania cywilne.

W swojej dotychczasowej praktyce Maciej prowadził liczne postępowania sporne reprezentując klientów w sprawach związanych z ich bieżącą działalnością, w szczególności w kwestiach związanych z odzyskiwaniem należności.

Maciej posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów korporacyjnych oraz sporów sądowych, włączając w to specyfikę procesów karnych – przestępczość zorganizowaną oraz white-collar crime. Doradzał także klientom indywidualnym w sprawach karnych i rodzinnych. Przeprowadzał liczne badania prawne, w szczególności dotyczące kwestii korporacyjnych i compliance.

Był członkiem zespołów przeprowadzających badania due diligence dla podmiotów z branży energetycznej, farmacji, retail, ubezpieczeń oraz dla przemysłu. Ukończył Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.