Łukasz Laskowski


Działam w zespole zajmującym się bieżącą obsługą spółek oraz prowadzącym spory korporacyjne.

Łukasz posiada doświadczenie w zakresie egzekucji wierzytelności i bieżącej obsługi spółek. Jego zainteresowania zawodowe obejmują prawo handlowe, procedurę cywilną, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne.

Uczestniczy w największych procesach prowadzonych w ramach kancelarii Brysiewicz i Wspólnicy sp.k. Łukasz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Uczestniczy w programie Business Law na UKSW. Od II roku studiów zdobywa doświadczenie zawodowe w kancelariach prawnych.