Specjalizuję się w sprawach karnych i karnoskarbowych zarówno na etapie postępowań przygotowawczych jak i sądowych, w szczególności w zakresie przestępstw gospodarczych. W ramach praktyki karnej kancelarii zajmuję się wszystkimi czynnościami począwszy od prowadzenia tzw. wewnętrznych dochodzeń, compliance, poprzez postępowania przygotowawcze przed organami ścigania, na etapie jurysdykcyjnym kończąc.

Bartłomiej zajmuje się sporami sądowymi oraz prawem karnym, w szczególności tzw. white-collar-crime. Jego doświadczenie pozwala na pełną analizę zagadnień związanych z przestępczością gospodarczą i zapobieganiem ryzyku ponoszenia odpowiedzialności karnej. Doradza również w sytuacjach kryzysowych (przeszukania, zatrzymania, czynności dochodzeniowo – śledcze). Ponadto udziela wsparcia przedsiębiorcom w przygotowaniu regulaminów wewnętrznych oraz prowadzeniu procesu zabezpieczania i odzyskiwania mienia.

Reprezentuje spółki prawa handlowego oraz członków zarządów i rad nadzorczych. Działa zarówno jako pełnomocnik podmiotów pokrzywdzonych, jak i w charakterze obrońcy. Uczestniczył w postępowaniach karnych dotyczących niegospodarności zarządu, przekupstw menedżerskich, przestępstw przeciwko wierzycielom (utrudnianie dochodzenia roszczeń, wyprowadzanie aktywów, fikcyjne transakcje i upadłości), prania brudnych pieniędzy, oszustw bankowych, zakłócania przetargów publicznych, cyberprzestępczości oraz oszustw dotyczących papierów wartościowych.

Bartłomiej jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Podyplomowego Studium Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz American Law Program na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzonego we współpracy z The Catholic University of America, Columbus School of Lawin Washington D.C., USA. Doświadczenie zawodowe zdobywał w krakowskich i warszawskich kancelariach prawnych, a także w sądach powszechnych. Jest adwokatem przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.