Aleksandra Polek


Wspieram zespół Kancelarii w sprawach z zakresu obsługi spółek oraz sporów korporacyjnych.

Aleksandra posiada doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi spółek oraz egzekucji wierzytelności. Wśród jej zainteresowań zawodowych leżą zagadnienia z zakresu procedury cywilnej oraz prawa handlowego.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywa od drugiego roku studiów.