Wojciech Modzelewski

Jestem prawnikiem specjalizującym się w prawie energetycznym oraz prawie ochrony środowiska. W obszarze moich zainteresowań leży tematyka związana z tworzeniem rynku wewnętrznego energii elektrycznej i gazu ziemnego w Unii Europejskiej oraz system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS).

Wojciech specjalizuje się w doradztwie dla branży energetycznej oraz przemysłowej. Wspiera klientów w kwestiach regulacyjnych, inwestycyjnych, środowiskowych, a także doradza w sprawach dotyczących systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS) oraz obrotu tymi uprawnieniami. Jego doświadczenie obejmuje również projekty związane z pozyskiwaniem koncesji, rynkiem mocy oraz z przeprowadzaniem badań due diligence.  

Ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Łódzkim. Doktorant interdyscyplinarnych studiów prawno-ekonomicznych na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowych kancelariach prawnych oraz w spółkach z branży elektroenergetycznej i gazowniczej. Prelegent na konferencjach dedykowanych sektorowi energetycznemu i autor publikacji z tematyki m.in. odnawialnych źródeł energii, elektromobilności czy procesów inwestycyjnych.

Znajomość języków obcych:

  • angielski
  • francuski

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Kancelarii Brysiewicz i Wspólnicy.