Środki unijne i pomoc publiczna

Jesteśmy jedną z niewielu kancelarii w Polsce, która posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu przyznawania dotacji i realizowania projektów finansowanych ze środków unijnych, a także doradza w obszarze pomocy publicznej. Lubimy wyzwania –  problemy prawne, których rozwiązania nikt wcześniej się nie podjął - Krzysztof Brysiewicz.

Środki unijne oraz pomoc publiczna są często niezbędnymi elementami rozwoju strategii przedsiębiorstw. To dzięki pozyskanym w ten sposób instrumentom finansowym możliwa jest budowa przewagi konkurencyjnej, m.in. przez wzrost innowacyjności. Polska jest obecnie jednym z największych beneficjentów funduszy unijnych. Jako prawnicy doradzamy przedsiębiorcom korzystającym z unijnego wsparcia na wszystkich etapach życia projektu, począwszy od jego koncepcji po zakończenie. Nasz know-how pozwala na bezpieczne przeprowadzenie klientów od strony prawnej przez cały proces pozyskania środków oraz ich rozliczenia. Pomagamy w najbardziej zawiłych kwestiach,  takich jak status przedsiębiorstw, tworzenie konsorcjów, zamówienia w projektach czy transfer praw autorskich. Realizujemy transakcje podmiotów z unijnymi dotacjami. W tym wszystkim pomaga nam wiedza i doświadczenie w rozwiązywaniu dziesiątek sporów dotyczących dotacji, w tym wielu precedensowych spraw prowadzonych zarówno przed sądami krajowymi, jak i Trybunałem Konstytucyjnym czy Komisją Europejską i Europejskim Trybunałem Obrachunkowym.

Krzysztof Brysiewicz

partner zarządzający, radca prawny
Więcej

Jan Sakławski

partner, radca prawny
Więcej

dr Magdalena Porzeżyńska

radca prawny
Więcej

Katarzyna Sawicka

adwokat
Więcej

Magdalena Michalik

prawnik
Więcej

Nasi klienci to:

 • przedsiębiorcy ubiegający się o wsparcie finansowe i realizujący projekty z tym wsparciem,
 • fundusze koinwestujące środki inwestorów i środki publiczne (np. Bridge Alfa),
 • aniołowie biznesu, fundusze typu venture capital, inwestorzy instytucjonalni zainteresowani nabywaniem udziałów/akcji podmiotów z unijnym dofinansowaniem,
 • instytucje wdrażające fundusze unijne,
 • podmioty udzielające wsparcia,
 • jednostki samorządu terytorialnego i związki tych jednostek w zakresie pomocy publicznej w projektach.

Zakres usług:

 • Kompleksowe wsparcie w procesie realizacji projektów (negocjacje z instytucjami, bieżące doradztwo), a także podczas kontroli oraz audytów.
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych i administracyjnych m.in. o odzyskanie niewypłaconych dotacji oraz zwrotu środków.
 • Sporządzanie protestów i skarg w procedurze oceny projektów.
 • Przygotowanie opinii prawnych dotyczących m.in. kwalifikowania wsparcia jako pomocy publicznej, określenia statusu przedsiębiorstw w rozumieniu przepisów unijnych, zasad zwrotu środków i oceny projektów, dnia udzielenia wsparcia, ekspektatywy udzielenia dofinansowania czy zachowania konkurencyjności w projektach.
 • Doradztwo przy strukturyzacji transakcji podmiotów z unijnym wsparciem w celu zapewnienia ich zgodności z regułami pomocy publicznej.
 • Wsparcie w procesie realizacji projektów współfinansowanych z funduszy unijnych  m.in. w zakresie zachowania trwałości projektu, zakupów realizowanych w projektach, rozliczania i monitorowania wskaźników projektów.

Zrealizowane działania

 • Reprezentacja organów publicznych w ponad 50 zakończonych sukcesem postępowaniach dotyczących środków unijnych.
 • Wsparcie prawne przy transakcji sprzedaży podmiotu z branży IT o wartości około 50 mln złotych, korzystającego z wielu unijnych dotacji.
 • Poprowadzenie kilkudziesięciu procesów cywilnych przeciwko instytucjom publicznym w sprawach dotyczących dotacji unijnych, w tym bezprecedensowe uzyskanie zabezpieczeń sądowych nakazujących instytucjom realizację projektów, a także prawomocne uzyskanie jednej z największych kwot niewypłaconej dotacji należnej beneficjentowi.
 • Reprezentacja beneficjentów w procesach dotyczących uzyskania  zgód na przedmiotowe i podmiotowe modyfikacje projektów, w tym uzyskanie zgody na udział podmiotu powiązanego w zamówieniu o znacznej wartości, uzyskanie zgody na wykorzystanie środków trwałych na inne cele, uzyskanie zgody na zmianę rezultatów projektu.
 • Sporządzenie kompleksowej opinii prawnej oceniającej zgodność tzw. ustawy odległościowej z prawem unijnym.
 • Zakończona sukcesem reprezentacja beneficjenta z branży energetycznej (OZE) przed Europejskim Trybunałem Obrachunkowym i Komisją Europejską.

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Kancelarii Brysiewicz i Wspólnicy.