Spory korporacyjne

Spory korporacyjne to najbardziej dynamiczna dziedzina prawa procesowego, w której najmniejszy błąd może mieć poważne konsekwencje. Podstawą skutecznych działań jest doświadczenie, właściwie opracowana strategia oraz szybkość reakcji. Nasz zespół posiada te kompetencje, co pozwala nam reprezentować klientów w złożonych, niejednokrotnie precedensowych sporach - Krzysztof Brysiewicz.

Uczestniczyliśmy w największych sporach korporacyjnych w Polsce. Reprezentowaliśmy zarówno spółki osobowe, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne w tym spółki notowane na giełdzie. Nasz zespół składa się z prawników procesowych, jak również ekspertów w obszarach rynku kapitałowego oraz prawa spółek, co umożliwia stworzenie skutecznej strategii oraz realizację postępowania zgodnie z celami klienta. Każdą sprawę traktujemy indywidualnie, biorąc pod uwagę takie czynniki jak obszar funkcjonowania spółki, przedmiot sporu czy struktura zarządcza i relacje pomiędzy wspólnikami, bądź akcjonariuszami.

Krzysztof Brysiewicz

partner zarządzający, radca prawny
Więcej

Wojciech Bokina

partner, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny
Więcej

Mariusz Pniewski

partner, radca prawny
Więcej

Jan Sakławski

partner, radca prawny
Więcej

Aleksandra Zeuschner

adwokat / of counsel
Więcej

Maciej Wisławski

adwokat
Więcej

Jacek Salata

adwokat
Więcej

Bartosz Knyt

aplikant radcowski
Więcej

Małgorzata Woźniak

aplikantka adwokacka
Więcej

Jakub Skręta

prawnik
Więcej

Tomasz Kiernożycki

młodszy prawnik
Więcej

Łukasz Laskowski

młodszy prawnik
Więcej

Aleksandra Polek

młodszy prawnik
Więcej

Nasi klienci to:

 • spółki osobowe,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki akcyjne,
 • spółki publiczne notowane na giełdzie,
 • akcjonariusze (większościowi i mniejszościowi),
 • członkowie zarządów oraz rad nadzorczych.

Zakres usług:

 • Analiza sytuacji i opracowanie strategii prowadzenia sporu.
 • Kompleksowa obsługa spółek handlowych, w tym spółek publicznych, dotycząca przygotowania oraz prowadzenia walnych zgromadzeń lub zgromadzeń wspólników oraz reprezentacja akcjonariuszy/wspólników podczas tych spotkań.
 • Prowadzenie sporów korporacyjnych dotyczących:
  • Ustalenia nieistnienia.
  • Stwierdzenia nieważności.
  • Uchylenia uchwał organów spółek handlowych: zmian statutu, umowy spółki, podwyższenia kapitału zakładowego, przyznania uprawnień osobistych akcjonariuszom, bądź wspólnikom, udzielenia zgód korporacyjnych, zmian personalnych w organach spółek.
  • Ustalenia nieważności akcji, ustalenia uchwał negatywnych, zakresu uprawnienia określonych akcjonariuszy, bądź wspólników.
 • Reprezentacja w postępowaniach zabezpieczających.
 • Reprezentacja w postępowaniach przed sądami rejestrowymi.
 • Prowadzenie sporów w spółkach osobowych dotyczących pozbawienia wspólników prawa reprezentacji spółki oraz prowadzenia spraw spółki.
 • Prowadzenie sporów dotyczących wyłączenia wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, rozwiązania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, winkulacji akcji i udziałów.
 • Prowadzenie sporów dotyczących spółek publicznych: zawarcia nienotyfikowanego porozumienia i utraty praw głosu związanych z tzw. delistingiem i ustaleniem wartości godziwej akcji, wypłatami dywidendy dla akcjonariuszy.

Zrealizowane działania

 • Obrona grupy kapitałowej przed wrogim przejęciem przez wspólnika posiadającego 50% akcji i udziałów w spółkach zakończona przejęciem grupy kapitałowej przez reprezentowanego klienta.
 • Skuteczna obrona spółki publicznej przed szantażem korporacyjnym i wrogim przejęciem spółki przez jednego z akcjonariuszy w oparciu o przepisy dotyczące utraty prawa głosu w spółkach publicznych.
 • Skuteczna obrona spółki publicznej w konflikcie z akcjonariuszem większościowym zakończona ugodą, w wyniku której akcjonariusz większościowy sprzedał akcje.
 • Skuteczna obrona spółki publicznej związana z „zajazdem korporacyjnym” części akcjonariuszy spółki i równoczesnym odbyciem dwóch równoległych „walnych zgromadzeń”.
 • Zakończona pozytywnym rezultatem obrona spółek publicznych przed powołaniem rewidenta ds. szczególnych przez akcjonariusza próbującego wrogo przejąć spółkę oraz akcjonariusza będącego jednocześnie konkurentem spółki publicznej.
 • Doradztwo prawne na rzecz akcjonariusza większościowego w procesie zniesienia dematerializacji akcji spółki z branży spożywczej, w tym obrona przed szantażem korporacyjnym jednego z akcjonariuszy blokujących ww. proces.
 • Zakończone pozytywnym rozstrzygnięciem dla klienta oraz rejestracją połączenia spółek doradztwo prawne w obronie spółki publicznej przed zablokowaniem tego działania.
 • Obrona spółki publicznej notowanej na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. produkującej materiały ogniotrwałe przed szantażem korporacyjnym polegającym na wstrzymywaniu realizacji podwyższenia kapitału zakładowego, doradztwo prawne przy przygotowywaniu i przeprowadzaniu walnych zgromadzeń, realizacja podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego połączonego z emisją warrantów subskrypcyjnych, która to emisja miała na celu umożliwienie realizacji konsolidacji spółek z sektora.
 • Obrona pracowniczej spółki akcyjnej z sektora budowlanego przed wrogim przejęciem przez konkurencyjną spółkę publiczną notowaną na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 • Obrona spółki publicznej notowanej na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. działającej w sektorze informatycznym, mediowym i business travel oraz spółek od niej zależnych przed wrogim przejęciem przez spółkę publiczną notowaną na rynku Newconnect zajmującą się inwestycjami w spółki z branży marketingowej.
 • Doradztwo prawne na rzecz akcjonariuszy spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej prowadzącej działalność w zakresie obsługi nieruchomości o łącznej wartości ponad pół miliarda złotych związane z obroną przed wrogim przejęciem przez jednego z akcjonariuszy.
 • Reprezentowanie spółki będącej jednym z największych regionalnych producentów piwa w Polsce w sprawach związanych z próbami pozbawienia klienta kancelarii – jako akcjonariusza spółki będącej największym krajowym producentem skrobi ziemniaczanej i jej przetworów – prawa poboru i pomniejszenia udziału w kapitale zakładowym, jak też próbami pozbawienia klienta kancelarii możliwości wyboru członków rady nadzorczej w drodze głosowania grupami.
 • Przygotowanie i realizacja długoterminowych strategii obrony pracowniczej spółek akcyjnych – producenta wyrobów gumowych oraz przedsiębiorstwa zielarskiego – przed wrogim przejęciem przez konkurencyjną spółkę akcyjną, doradztwo przy przygotowywaniu i przeprowadzaniu walnych zgromadzeń, uchwalaniu programów skupów akcji własnych oraz zmianach statutu spółki, które to zmiany miały na celu wzmocnienie akcjonariatu pracowniczego w spółce oraz zagwarantowanie jej pracowniczego charakteru.
 • Reprezentacja wspólników spółek z o.o. w wygranych procesach o wyłączenie wspólników w spółkach z o.o. poprzedzone zabezpieczeniem powództw.
 • Skuteczna obrona wspólników w spółkach osobowych w procesach o pozbawienie praw do reprezentacji spółek.

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Kancelarii Brysiewicz i Wspólnicy.

Użycie przycisku „Zapisz się!” oznacza zgodę na otrzymywanie od Brysiewicz i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (01-029) przy ul. Dzielnej 60 (dalej jako: „Kancelaria”) drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w powyższym polu newslettera zawierającego ofertę Kancelarii. Zgodę można wycofać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria. Podane dane osobowe są przetwarzane w celu przesyłania informacji dotyczących oferty Kancelarii drogą mailową. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej.