Upadłość i restrukturyzacje

Świadczymy kompleksową obsługę w zakresie wyboru przez dłużnika najbardziej optymalnej formy restrukturyzacji oraz pomagamy w przeprowadzeniu postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Reprezentujemy również wierzycieli w ramach postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz doradzamy w jaki sposób odzyskać jak największą ilość środków. Doradzamy także jak w najbardziej efektywny sposób zabezpieczyć się przed upadłością kontrahenta oraz świadczymy usługi na przedpolu postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych wyznając zasadę „pierwszy w działaniu, lepszy w prawie”. Doradzamy również syndykom, zarządcom oraz nadzorcom sądowym, jak i świadczymy pomoc prawną w postępowaniu o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej oraz w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółek kapitałowych. Świadczymy również kompleksową obsługę dotyczącą upadłości konsumenckiej.

Co robimy:

 • przygotowanie umów w najpełniejszym stopniu zabezpieczających klientów przed ogłoszeniem upadłości lub otwarciem restrukturyzacji kontrahenta;
 • doradztwo wierzycielom w wyborze rozwiązania pozwalającego na odzyskanie środków w jak największej wysokości, w tym reprezentacja w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych; 
 • kompleksowa przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości oraz wniosków restrukturyzacyjnych wraz z doradztwem związanym z wyborem najbardziej optymalnej formy restrukturyzacji;
 • reprezentacja dłużników w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w tym nadzór nad czynnościami syndyków, zarządców, nadzorców sądowych, a także wsparcie w negocjacjach z wierzycielami w zakresie głosowania nad propozycjami układowymi;
 • obsługa prawna syndyków, zarządców, nadzorców sądowych;
 • reprezentacja klientów w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółek kapitałowych oraz w postępowaniach o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

Reprezentatywne projekty

 • kompleksowa obsługa spółki publicznej w postępowaniu restrukturyzacyjnym, zakończona sukcesem i zawarciem jednego z pierwszych układów przez spółkę notowaną na giełdzie;
 • obrona spółki notowanej na giełdzie przed windykacyjnym wnioskiem wierzyciela (byłego prezesa zarządu) o ogłoszenie upadłości spółki zakończona sukcesem i poprzedzona restrukturyzacją zadłużenia;
 • reprezentacja nadzorcy sądowego zakończona sukcesem w postępowaniu dotyczącym zwrotu wydatków poniesionych przez masę;
 • zakończone sukcesem postępowania dotyczące odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki, po obu stronach sporu;
 • skuteczne przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego i doprowadzenie do wykreślenia spółki z rejestru po oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na „ubóstwo masy”;
 • zakończona sukcesem reprezentacja klienta w sporze z zarządcą o wydanie przedmiotów majątkowych z masy sanacyjnej;
 • zakończone sukcesem doprowadzenie do ogłoszenia upadłości spółki wbrew stanowisku tymczasowego nadzorcy sądowego;
 • zakończone sukcesem ogłoszenia upadłości konsumenckiej klientów.

Pisaliśmy
o tym

Mec. Wojciech Bokina nowym wspólnikiem w kancelarii BiW

24.04.2018

Wojciech Bokina jest radcą prawnym, doradcą restrukturyzacyjnym, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Czytaj więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Masz pytanie?

NAPISZ DO NAS

Kontakt

Brysiewicz i Wspólnicy sp.k.
ul. Dzielna 60, piętro II, klatka W
01-029 Warszawa

T: +48 22 299 0970
E: kancelaria@biw.legal

NIP: 5242837129

Zobacz na mapie google