Transakcje M&A

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną transakcji nabywania i zbywania przedsiębiorstw, ich zorganizowanych części lub wybranych składników majątkowych. Doradztwo transakcyjne oferujemy już na etapie przygotowawczym prowadząc naszych Klientów przez procesy zmierzające do ustrukturyzowania przedmiotu transakcji pod kątem prawno-podatkowym, przygotowania dokumentacji poprzedzającej transakcję (teaser, memorandum informacyjne, list intencyjny, term sheet itp.), jak i na wszystkich kolejnych etapach obejmujących due diligence oraz właściwy proces transakcyjny (SPA, umowa inwestycyjna, umowa wspólników itp.), a także zamknięcie transakcji (spełnienie warunków, wpisy w odpowiednich rejestrach, uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń). Ponadto naszych klientów wspieramy również na każdym etapie transakcji podczas negocjacji z potencjalnym nabywcą bądź zbywcą, jak i we wszystkich czynnościach potransakcyjnych, związanych z integracją przedmiotu transakcji z przedsiębiorstwem nabywcy.

Co robimy:

 • kompleksowa obsługa prawna procesów nabywania i zbywania przedsiębiorstw i innych składników majątkowych, w tym zorganizowanych części przedsiębiorstw, udziałów oraz akcji w spółkach czy nieruchomości;
 • due dilligence spółek pod kątem planowanych transakcji z uwzględnieniem ryzyk korporacyjnych / ryzyk związanych z udzielonym dofinansowaniem;
 • obsługa prawna transakcji w tym jej przygotowanie, przeprowadzenie oraz tzw. czynności potransakcyjne.
 • przygotowywanie dokumentów transakcyjnych i okołotransakcyjnych m.in. term sheet, memorandów, teaserów, SPA, umów inwestycyjnych;
 • wsparcie kupującego i sprzedającego w ułożeniu optymalnej struktury prawno – podatkowej transakcji;
 • prowadzenie negocjacji w zakresie transakcji oraz elementów okołotransakcyjnych np. finansowania, utrzymania dotacji i wsparcia itp.

 Reprezentatywne projekty:

 • doradztwo prawne w ramach transakcji nabycia spółki handlowej prowadzącej działalność związaną z tworzeniem oprogramowania komputerowego i doradztwem w zakresie informatyki;
 • kompleksowe wsparcie prawne przy transakcji sprzedaży podmiotu z branży IT korzystającego z wielu unijnych dotacji, w tym obsługa w zakresie pozyskiwania niezbędnych zgód i zezwoleń - wartość transakcji ok. 50 mln PLN;
 • due dilligence podmiotów realizujących projekty z udziałem pomocy publicznej uwzględniające ryzyka związane z zachowaniem trwałości projektów i zakazem zasadniczej modyfikacji projektów;
 • doradztwo prawne na rzecz sprzedających przy sprzedaży spółki z branży IT – integratora usług informatycznych dla szpitali na rzecz niemieckiej spółki giełdowej;
 • przeprowadzenie transakcji nabycia spółki celowej realizującej inwestycję deweloperską na terenie Warszawy;
 • doradztwo przedtransakcyjne polegające na sporządzeniu kompleksowej analizy prawno – podatkowej obejmującej możliwość zbycia spółki posiadającej farmy wiatrowe w ramach procedury tzw. przygotowanej sprzedaży przedsiębiorstwa (prepack), przy uwzględnieniu uzyskanego przez spółkę wsparcia z funduszy UE, a także aktualizacji księgowej jej aktywów;
 • prowadzenie procesów due dilligence operatorów farm wiatrowych a następnie doradztwo w procesie transakcyjnym obejmującym ich sprzedaż, w tym w kontekście utrzymania uzyskanych dotacji.

Pisaliśmy
o tym

BIW doradzała sprzedającym przy transakcji sprzedaży medhub na rzecz Nexus AG

06.02.2018

W dniu 9 stycznia 2018 r. została podpisana umowa sprzedaży pakietu kontrolnego udziałów w spółce medhub sp. z o.o. Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy doradzała… Czytaj więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Masz pytanie?

NAPISZ DO NAS

Kontakt

Brysiewicz i Wspólnicy sp.k.
ul. Dzielna 60, piętro II, klatka W
01-029 Warszawa

T: +48 22 299 0970
E: kancelaria@biw.legal

NIP: 5242837129

Zobacz na mapie google