Ochrona środowiska

Obecnie inwestycje na szeroką skalę muszą być przeprowadzane w zgodzie z normami dotyczącymi ochrony środowiska. Oferujemy naszym klientom kompleksowe doradztwo prawne, które pozwoli im dostosować swój biznes do rygorystycznych wymogów stawianych w tym zakresie przez prawo polskie i unijne. Doradzamy w zakresie procedury oceny oddziaływania na środowisko inwestorom planującym realizację projektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Wspieramy operatorów instalacji przemysłowych w uzyskiwaniu pozwoleń zintegrowanych, pozwoleń emisyjnych oraz pozwoleń wodnoprawnych. Ponadto naszych klientów reprezentujemy również w sporach z organizacjami ekologicznymi oraz we wszelkich innych postępowaniach związanych z ochroną środowiska.

Co robimy:

  • doradztwo w procesie uzyskiwania pozwoleń zintegrowanych, emisyjnych oraz wodnoprawnych;
  • wsparcie w uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji;
  • doradztwo w zakresie działalności związanej z gospodarką odpadami oraz dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej;
  • wsparcie i reprezentacja w sporach z organizacjami ekologicznymi;
  • reprezentacja w postępowaniach przed organami ochrony środowiska.

Reprezentatywne projekty:

  • przygotowanie kompleksowego podręcznika opisującego prawne aspekty działalności sektora wodociągowo-kanalizacyjnego dla inwestora z Azji;
  • sporządzenie opinii prawnej dotyczącej uregulowania sytuacji prawnej regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych;
  • kompleksowe analizy prawidłowości przeprowadzonej w ramach inwestycji w energetykę wiatrową procedury oceny oddziaływania na środowisko;
  • badanie prawidłowości funkcjonowania podmiotów obowiązanych do sporządzenia raportów początkowych;
  • wsparcie dla operatora instalacji przemysłowej produkującej kauczuk w sporze z organizacją ekologiczną zamierzającą zablokować inwestycję.

Pisaliśmy
o tym

POKAŻ WSZYSTKIE

Masz pytanie?

NAPISZ DO NAS

Kontakt

Brysiewicz i Wspólnicy sp.k.
ul. Dzielna 60, piętro II, klatka W
01-029 Warszawa

T: +48 22 299 0970
E: kancelaria@biw.legal

NIP: 5242837129

Zobacz na mapie google