Kolejnictwo

Ostatnie zmiany w europejskim prawie kolejowym sprawiły, że przedsiębiorcy muszą dostosować się do nowych warunków, aby móc kontynuować swoją działalność w niezakłócony sposób. Doradzamy przewoźnikom kolejowym, operatorom obiektów infrastruktury usługowej, użytkownikom bocznic kolejowych i zarządcom infrastruktury kolejowej zarówno w kwestiach regulacyjnych, jak i korporacyjnych, kontraktowych oraz prawno-budowlanych. Reprezentujemy naszych klientów w procedurach przed Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego oraz przed SOKiK. Pomagamy klientom przeprowadzać inwestycje związane z rozbudową infrastruktury kolejowej, a w razie potrzeby reprezentujemy ich w sporach z kontrahentami. Udzielamy klientom wsparcia w procedurach zamówieniowych realizowanych zarówno na podstawie Prawa zamówień publicznych jak i wewnętrznych regulaminów zamawiających. Ponadto naszym klientom z branży kolejowej doradzamy w tematyce prawa handlowego oraz cywilnego w zakresie związanym z ich bieżącą działalnością.

Co robimy:

 • reprezentacja w postępowaniach przed Prezesem UTK oraz w procedurach odwoławczych przed SOKiK (m.in. w zakresie praw pasażerów, przepustowości i dostępu do infrastruktury);
 • wsparcie w procesie dostosowywania działalności przedsiębiorstw kolejowych do wymogów europejskich w zakresie tzw. undbundlingu (rozdzielenie funkcji przewoźnika kolejowego i zarządcy infrastruktury kolejowej);
 • doradztwo na każdym etapie inwestycji prowadzonych przez przedsiębiorstwa kolejowe, w tym w szczególności inwestycji w nowy tabor oraz budowę lub modernizację infrastruktury kolejowej;
 • bieżące doradztwo na rzecz operatorów obiektów infrastruktury usługowej, w tym operatorów stacji pasażerskich, w zakresie m.in. sporządzanie statutów obiektów infrastruktury usługowej, regulaminów udostępniania stacji pasażerskiej, cenników, itp.;
 • wsparcie w procedurach zamówieniowych, w tym w zakresie zamówień publicznych, zarówno dla przewoźników jak i zarządców infrastruktury;
 • prowadzenie sporów, w tym sporów z pasażerami, w zakresie roszczeń z tytułu wypadków w przewozie kolejowym, czy też innych szkód związanych z przewozem;
 • wsparcie prawne dla zarządców infrastruktury kolejowej, w szczególności w zakresie ich ustawowych obowiązków takich jak sporządzanie statutu sieci, działania w zakresie przepustowości linii, czy też zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu kolejowym oraz na obszarze kolejowym);
 • doradztwo prawne w bieżących problemach związanych z problematyką kontraktową i korporacyjną przewoźników (sporządzanie i opiniowanie umów o wspólny przewóz, honorowanie biletów, agencyjnych, o przewóz grupowy, dotyczących przejazdów ulgowych, tworzenie i zmiany regulaminów przewozowych, taryf przewozowych).

Reprezentatywne projekty:

 • doradztwo w ramach unijnego procesu legislacyjnego dotyczącego tzw. IV Pakietu Kolejowego dla jednej ze spółek z grupy PKP;
 • wsparcie spółki z grupy PKP w zakresie analizy możliwości uzyskania wsparcia ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020 i warunków jego uzyskania, w tym sporządzenie opinii prawnej w tym przedmiocie;
 • reprezentacja zarządcy infrastruktury kolejowej w sporze z podwykonawcą inwestycji obejmującej budowę infrastruktury pod KDP;
 • reprezentacja klienta w sprawie przeciwko województwu o zapłatę kwoty 2 milionów zł;
 • reprezentacja przewoźnika kolejowego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym uzyskania autoryzacji bezpieczeństwa;
 • sporządzenie opinii prawnej dotyczącej nabycia statusu zarządcy infrastruktury kolejowej oraz relacji tego statusu ze statusem użytkownika bocznicy;
 • sporządzenie opinii prawnej dotyczącej dopuszczalności zbycia akcji jednej ze spółek z grupy PKP na rzecz inwestora finansowego;
 • wsparcie w procedurze uzyskiwania autoryzacji bezpieczeństwa dla zarządcy infrastruktury kolejowej;
 • przygotowanie dla podmiotów z grupy PKP złożonych kontraktów menadżerskich dla kadry zarządzającej.

Pisaliśmy
o tym

POKAŻ WSZYSTKIE

Masz pytanie?

NAPISZ DO NAS

Kontakt

Brysiewicz i Wspólnicy sp.k.
ul. Dzielna 60, piętro II, klatka W
01-029 Warszawa

T: +48 22 299 0970
E: kancelaria@biw.legal

NIP: 5242837129

Zobacz na mapie google