IT, innowacje, nowe technologie, eCommerce

Oferujemy kompleksowe wsparcie prawne dla przedsiębiorstw działających w sektorze IT oraz nowych technologii. Świadczymy usługi doradztwa prawnego przy transferze technologii, zarządzaniu własnością intelektualną w przedsiębiorstwach i grupach kapitałowych, obsłudze sporów i postępowań sądowych dotyczących praw własności intelektualnej oraz zawieraniu i wykonywaniu umów w branży IT.
Jesteśmy pasjonatami nowych technologii posiadającymi dogłębną wiedzę techniczną, umożliwiającą pełne zrozumienie potrzeb Klientów oraz skuteczne i kreatywne rozwiązanie nietypowych problemów prawnych.

Co robimy:

Zakres doradztwa prawnego świadczonego na rzecz klientów działających w sektorze IT oraz nowych technologii obejmuje:

 • opracowywanie oraz negocjacje umów wdrożeniowych oprogramowania komputerowego (m.in. w metodyce waterfall oraz agile), umów rozwoju oprogramowania, umów serwisowych, umów utrzymania w ruchu systemów komputerowych i innych zawieranych przez podmioty z sektora nowych technologii;
 • kompleksowe doradztwo prawne związane z transferem technologii oraz komercjalizacją praw własności intelektualnej (umowy licencyjne, umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe);
 • opracowywanie wzorów umów wykorzystywanych w ramach prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa z sektora nowych technologii;
 • opracowywanie wzorców umownych wykorzystywanych w ramach prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (regulaminy świadczenia usług, cenniki);
 • doradztwo przy przygotowywaniu oraz negocjowaniu umów w zakresie dysponowania prawami telewizyjnymi oraz prawami reklamowymi do widowisk sportowych oraz innych imprez masowych;
 • opracowywanie oraz negocjacje umów badawczo-rozwojowych;
 • kompleksowa obsługa sporów i postępowań sądowych dotyczących wykonywania umów w branży IT oraz nowych technologii;
 • kompleksowe doradztwo i reprezentowanie w postępowaniach związanych z naruszeniem praw autorskich (wraz z postępowaniem w sprawie zabezpieczenia dowodu oraz realizacją roszczenia informacyjnego);
 • reprezentowanie klientów w ramach wszelkich postępowań przed GIODO;
 • przeprowadzanie audytów w celu określenia poziomu ochrony własności intelektualnej, know-how oraz tajemnic handlowych w przedsiębiorstwie, opracowywanie oraz wdrażanie strategii związanych z ochroną własności intelektualnej, tajemnic handlowych oraz know-how w przedsiębiorstwie;
 • doradztwo przy opracowaniu oraz wdrażaniu standardów ochrony informacji i danych osobowych.

Reprezentatywne projekty:

 • doradztwo prawne na rzecz polskiej spółki programistycznej w procesie tworzenia oraz wdrożenia w metodykach waterfall oraz agile oprogramowania komputerowego usprawniającego procesy biznesowe w spółce handlowej będącej czołowym producentem maszyn rolniczych w Europie;
 • doradztwo prawne na rzecz polskiej spółki programistycznej w procesie tworzenia oraz wdrożenia w metodyce agile oprogramowania komputerowego usprawniającego procesy biznesowe w jednej z największych firm doradczych na świecie;
 • doradztwo prawne na rzecz polskiej spółki programistycznej przy negocjacjach oraz zawarciu znaczących międzynarodowych umów software consulting z podmiotami z grup kapitałowych Intel oraz Google;
 • doradztwo prawne na rzecz polskiej spółki programistycznej przy rozwiązaniu sporu dotyczącego wykonania umowy na stworzenie oprogramowania komputerowego w postaci platformy live-streaming dla branży gamingu i eSportu;
 • kompleksowe doradztwo prawne na rzecz wspólników / akcjonariuszy przy procesach inkorporacji spółek z branży IT oraz nowych technologii;
 • doradztwo prawne na rzecz spółek z branży IT w zakresie ich bieżącego funkcjonowania.

Pisaliśmy
o tym

POKAŻ WSZYSTKIE

Masz pytanie?

NAPISZ DO NAS

Kontakt

Brysiewicz i Wspólnicy sp.k.
ul. Dzielna 60, piętro II, klatka W
01-029 Warszawa

T: +48 22 299 0970
E: kancelaria@biw.legal

NIP: 5242837129

Zobacz na mapie google