Infrastruktura i Budownictwo

Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych, w tym w szczególności w zakresie inwestycji infrastrukturalnych. Doradzamy w sprawach związanych z przygotowaniem inwestycji, takich jak uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, negocjacje umów związanych z realizacją inwestycji czy udział w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, bądź przygotowanie takiego postępowania. Świadczymy także usługi bieżącego doradztwa prawnego na etapie realizacji inwestycji oraz reprezentujemy Klientów we wszelkich sporach powstałych w tym zakresie. Nasze doświadczenie pozwala nam skutecznie identyfikować obszary ryzyka związanego z realizacją inwestycji i minimalizować te ryzyka.

Co robimy:

 • Przeprowadzamy kompleksowe badania prawne due dilligence inwestycji i przekazujemy inwestorom kluczowe informacje odnośnie ryzyk i zagrożeń związanych z jej realizacją;
 • Kompleksowo wspieramy inwestorów w procesie przygotowania i realizacji różnego rodzaju inwestycji, w tym wspieramy inwestora w procesie pozyskiwania niezbędnych zgód i zezwoleń, rozwiązujemy konflikty z sąsiadami i innymi podmiotami;
 • Przygotowujemy dokumentację prawną inwestycji, w tym umowę o generalne wykonawstwo, zapytania ofertowe - w przypadku gdy inwestycja realizowana jest zgodnie z zasadą konkurencyjności bądź dokumentację przetargową - w przypadku podmiotów zobowiązanych do stosowania PZP;
 • Doradzamy w kwestiach regulacyjnych, a także wspieramy w procesie zawierania umów.

Reprezentatywne projekty:

 • kompleksowe wsparcie dewelopera w procesie realizacji inwestycji polegającej na wybudowaniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego - wartość inwestycji - 40 mln PLN;
 • wsparcie inwestora w negocjacjach i zawarciu umowy o generalne wykonawstwo inwestycji polegającej na budowie hali produkcyjnej - wartość inwestycji 50 mln PLN;
 • wsparcie spółki typu SPV w procesie uzyskiwania koncesji na obrót energią elektryczną;
 • wsparcie inwestora w procesie przygotowania inwestycji w zakład produkcyjny o wartości przekraczającej 200 mln PLN, w tym wsparcie w negocjacjach z gminą w której został zlokalizowany zakład, wsparcie w procesie pozyskiwania zachęt inwestycyjnych;
 • wsparcie inwestora w procesie przygotowania inwestycji w zakład produkcyjny  zlokalizowany w specjalnej strefie ekonomicznej, w tym negocjacje z władzami strefy co do zakresu i warunków zwolnienia;
 • kompleksowe wsparcie inwestora w procesie przygotowania inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego,  w tym uzyskanie niezbędnych zgód i zezwoleń, rozwiązanie konfliktu z właścicielami sąsiednich działek;
 • przygotowanie licznych kompleksowych analiz prawnych (due diligence) projektów z zakresu energetyki wiatrowej.

Pisaliśmy
o tym

Mec. Sakławski na blogu o bezpieczeństwie budynków

23.08.2018

We wpisie na prowadzonym przez siebie blogu mec. Jan Sakławski rozważa czy urocza ale niezwykle zwarta zabudowa Neapolu miałaby szanse powstać w którymś… Czytaj więcej

Mec. Sakławski na blogu o specustawie deweloperskiej

24.07.2018

Mec. Jan Sakławski we wpisie na prowadzonym przez siebie blogu podsumowuje uchwaloną przez Parlament tzw. specustawę deweloperską. Czytaj więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Masz pytanie?

NAPISZ DO NAS

Kontakt

Brysiewicz i Wspólnicy sp.k.
ul. Dzielna 60, piętro II, klatka W
01-029 Warszawa

T: +48 22 299 0970
E: kancelaria@biw.legal

NIP: 5242837129

Zobacz na mapie google