Energetyka

Oferujemy najlepszej jakości usługi prawne wytwórcom energii (zarówno z branży OZE jak i energetyki konwencjonalnej), operatorom systemów dystrybucyjnych oraz przedsiębiorstwom obrotu energią. Doradzamy klientom w zakresie prawa energetycznego i kwestiach pokrewnych oraz reprezentujemy ich w procesie uzyskiwania koncesji, zezwoleń oraz pozwoleń w wszelkich dziedzinach związanych z energetyką. Posiadamy doświadczenie w negocjacjach oraz sporach z organami regulacyjnymi, jaki i w sporządzaniu odwołań do SOKiK. Pomagamy przedsiębiorcom na wszystkich etapach realizacji skomplikowanych procesów związanych ze zwiększeniem efektywności energetycznej ich przedsiębiorstw. Ponadto naszych klientów wspieramy również w zakresie procesu opiniowania projektów aktów normatywnych, zarówno polskich jak i unijnych, w ramach konsultacji publicznych. 

Co robimy:

 • wsparcie prawne dla przedsiębiorców realizujących inwestycje w branżę OZE;
 • bieżące doradztwo regulacyjne, korporacyjne i kontraktowe;
 • wsparcie w ramach procesu zwiększania efektywności energetycznej przedsiębiorstw;
 • reprezentacja w postępowaniach przed organem regulacyjnym oraz w procedurach odwoławczych przed SOKiK.

Reprezentatywne projekty:

 • wsparcie spółki typu SPV w procesie uzyskiwania koncesji na obrót energią elektryczną;
 • doradztwo dla klienta z branży spożywczej w procesie uzyskiwania tzw. białych certyfikatów na projekt z zakresu efektywności energetycznej o wartości ponad 8 mln. EUR;
 • sporządzenie opinii prawnej dotyczącej zgodności projektu tzw. ustawy antywiatrakowej z unijnymi regulacjami dotyczącymi funkcjonowania OZE i dopuszczalności pomocy publicznej;
 • reprezentacja przedsiębiorcy z branży energetyki wiatrowej w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Obrachunkowym oraz Komisją Europejską w z sprawie dotyczącej udzielonego wsparcia;
 • przygotowanie licznych kompleksowych analiz prawnych (due diligence) projektów z zakresu energetyki wiatrowej oraz fotowoltaiki;
 • doradztwo w procesie łączenia spółek – operatorów trzech farm wiatrowych w jeden podmiot z jednym punktem przyłączenia;
 • przygotowanie kompleksowej analizy prawno – podatkowej obejmującej możliwość zbycia spółki posiadającej farmy wiatrowe w ramach procedury tzw. przygotowanej sprzedaży przedsiębiorstwa (prepack), przy uwzględnieniu uzyskanego przez spółkę wsparcia z funduszy UE, a także aktualizacji księgowej jej aktywów.

Pisaliśmy
o tym

Mec. Sakławski i mec. Tezcan z BiW komentują spór Energi z operatorami wiatraków

19.09.2017

W dniu 19 września 2017 r. w Pusie Biznesu ukazał się artykuł red. Magdaleny Graniszewskiej opisujący spór jaki powstał pomiędzy Energa Obrót S.A. a 22… Czytaj więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Masz pytanie?

NAPISZ DO NAS

Kontakt

Brysiewicz i Wspólnicy sp.k.
ul. Dzielna 60, piętro II, klatka W
01-029 Warszawa

T: +48 22 299 0970
E: kancelaria@biw.legal

NIP: 5242837129

Zobacz na mapie google