Doradztwo korporacyjne

Jako prawnicy biznesowi staramy się zawsze zrozumieć sposób działania naszych Klientów i ich środowisko biznesowe. Dlatego dostosowujemy nasze usługi do potrzeb Klientów i proponujemy im optymalne pod względem prawnym i podatkowym modele prowadzenia biznesu. Obsługa prawna naszych Klientów obejmuje doradztwo korporacyjne na każdym poziomie działalności, poczynając od przygotowania właściwych modeli prawnych i podatkowych prowadzenia biznesu, poprzez doradztwo w zakresie ładu korporacyjnego i stosunków pomiędzy właścicielami, po bieżące doradztwo w zakresie działalności operacyjnej naszych Klientów. Doradzamy w przedmiocie planowania, budowy oraz optymalizacji struktur prawnych i podatkowych, wspierając naszych Klientów poprzez przeprowadzanie złożonych reorganizacji, obejmujących m.in. połączenia i przekształcenia spółek z różnych sektorów. Bogate doświadczenie procesowe pozwala nam przy tym na skuteczne i efektywne doradztwo w procesach organizacji i działalności naszych Klientów.

Co robimy:

 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa spółek handlowych;
 • bieżąca obsługa korporacyjna obejmująca przygotowywanie aktów wewnętrznych spółek, projektów uchwał, umów, statutów;
 • doradztwo w procesie połączenia / podziału / przekształcenia spółek;
 • reorganizacje prawno – podatkowe, w tym z wykorzystaniem funduszy inwestycyjnych i zagranicznych spółek kontrolowanych.

 Reprezentatywne projekty:

 • kompleksowe doradztwo prawne na rzecz wspólników / akcjonariuszy przy procesach inkorporacji spółek z branży IT oraz nowych technologii;
 • doradztwo prawne na rzecz spółek z branży IT w zakresie ich bieżącego funkcjonowania;
 • doradztwo prawne na rzecz wiodącej polskiej spółki z branży techniki wyposażenia obiektów handlowych i techniki magazynowej w zakresie związanym z rozwojem sieci dystrybucji produktów spółki w Europie oraz w negocjacjach z wielkimi sieciami handlowymi;
 • doradztwo prawne na rzecz spółki będącej jednym z największych regionalnych producentów piwa w Polsce przy reorganizacji sieci dystrybucji;
 • bieżące doradztwo korporacyjne oraz transakcyjne na rzecz grup kapitałowych z udziałem Skarbu Państwa;
 • opracowywanie dla grup kapitałowych z udziałem Skarbu Państwa projektów umów o zarządzanie, zasad wynagradzania członków zarządów oraz kadry kierowniczej, opiniowanie ogólnych warunków umów dotyczących D&O i polis D&O, doradztwo Klientowi w organizacji przetargu mającego na celu wybranie najlepszej oferty D&O;
 • doradztwo bieżące na rzecz spółek deweloperskich, w tym m.in. w zakresie uzyskiwania niezbędnych zgód i zezwoleń na realizację inwestycji, a także w zakresie ich bieżącego funkcjonowania;
 • kompleksowe doradztwo na rzecz przedsiębiorcy z sektora przetwórstwa owocowo – warzywnego w zakresie realizacji inwestycji polegającej na budowie zakładu produkcyjnego, w tym przy umowie o generalne wykonawstwo hali produkcyjnej.

Pisaliśmy
o tym

Mec. Sakławski w Rzeczpospolitej o skardze nadzwyczajnej

14.02.2018

Czy skarga nadzwyczajna jest nadzwyczajną szansą dla przedsiębiorców pokrzywdzonych w sądach, czy też tylko iluzją skutecznego rozwiązania nie mającą praktycznego… Czytaj więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Masz pytanie?

NAPISZ DO NAS

Kontakt

Brysiewicz i Wspólnicy sp.k.
ul. Dzielna 60, piętro II, klatka W
01-029 Warszawa

T: +48 22 299 0970
E: kancelaria@biw.legal

NIP: 5242837129

Zobacz na mapie google