Przemysł i ochrona środowiska

Zakłady przemysłowe nie pozostają bez wpływu na środowisko naturalne. Aby zapewnić ich niezakłócone funkcjonowanie kluczowe jest zadbanie o wszystkie
aspekty prawne działalności zakładu, regulowane zarówno na poziomie krajowym,
jak i międzynarodowym. Dzięki naszej znajomości biznesowych aspektów działalności zakładów przemysłowych jesteśmy w stanie wesprzeć naszego klienta w sposób kompleksowy – Jan Sakławski.

Obecnie wszystkie inwestycje przemysłowe muszą być przeprowadzane w zgodzie z normami dotyczącymi ochrony środowiska. Oferujemy naszym klientom kompleksowe doradztwo prawne, które pozwoli im dostosować swój biznes do rygorystycznych wymogów stawianych w tym zakresie przez prawo polskie i unijne. Doradzamy w zakresie procedury oceny oddziaływania na środowisko inwestorom planującym realizację projektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Wspieramy operatorów instalacji przemysłowych w uzyskiwaniu pozwoleń zintegrowanych, pozwoleń emisyjnych oraz pozwoleń wodnoprawnych. Reprezentujemy klientów w sporach z dostawcami kluczowych usług takich jak energia elektryczna lub surowce naturalne. Ponadto doradzamy w sporach z organizacjami ekologicznymi oraz w procedurach związanych z efektownością energetyczną.

Jan Sakławski

partner, radca prawny
Więcej

dr Magdalena Porzeżyńska

radca prawny
Więcej

Małgorzata Woźniak

aplikantka adwokacka
Więcej

Magdalena Michalik

prawnik
Więcej

Martyna Kruś

młodszy prawnik
Więcej

Nasi klienci to:

 • operatorzy zakładów przemysłowych,
 • firmy typu ESCO,
 • firmy realizujące inwestycje budowlane w zakresie przemysłu,
 • dostawcy technologii dla przemysłu.

Zakres usług:

 • Doradztwo regulacyjne, korporacyjne i kontraktowe.
 • Opracowywanie ekspertyz i opinii prawnych na temat wpływu otoczenia regulacyjnego na działalność przemysłową klienta.
 • Doradztwo i wsparcie w procesie pozyskania koncesji, zezwoleń oraz pozwoleń we wszelkich aspektach działalności dotyczącej ochrony środowiska.
 • Doradztwo na rzecz operatorów zakładów przemysłowych w procesach dotyczących emisji, kwestii związanych z zagrożeniem awarią przemysłową czy też ochroną wód.
 • Doradztwo w procesie uzyskiwania pozwoleń zintegrowanych, emisyjnych oraz wodnoprawnych.
 • Wsparcie w uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji.
 • Doradztwo w zakresie działalności związanej z gospodarką odpadami oraz dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej.
 • Wsparcie i reprezentacja w sporach z organizacjami ekologicznymi.
 • Reprezentacja w postępowaniach przed organami ochrony środowiska.

Zrealizowane działania

 • Przygotowanie kompleksowego podręcznika opisującego prawne aspekty działalności sektora wodociągowo-kanalizacyjnego dla inwestora z Azji.
 • Sporządzenie opinii prawnej dotyczącej uregulowania sytuacji prawnej regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.
 • Kompleksowe analizy prawidłowości przeprowadzonej w ramach inwestycji w energetykę wiatrową procedury oceny oddziaływania na środowisko.
 • Badanie prawidłowości funkcjonowania podmiotów obowiązanych do sporządzenia raportów początkowych.
 • Wsparcie dla operatora instalacji przemysłowej produkującej kauczuk w sporze z organizacją ekologiczną zamierzającą zablokować inwestycję.
 • Doradztwo dotyczące identyfikacji dostępnych możliwości zwiększenia efektywności energetycznej przedsiębiorstw oraz wsparcie w procedurze uzyskiwania tzw. białych certyfikatów.
 • Reprezentacja operatorów zakładów przemysłowych w sporach ze sprzedawcami energii elektrycznej.

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Kancelarii Brysiewicz i Wspólnicy.

Użycie przycisku „Zapisz się!” oznacza zgodę na otrzymywanie od Brysiewicz i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (01-029) przy ul. Dzielnej 60 (dalej jako: „Kancelaria”) drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w powyższym polu newslettera zawierającego ofertę Kancelarii. Zgodę można wycofać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria. Podane dane osobowe są przetwarzane w celu przesyłania informacji dotyczących oferty Kancelarii drogą mailową. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej.