Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Zróżnicowane kompetencje zespołu pozwalają nam na dogłębną analizę sytuacji każdego z klientów i wybór optymalnego rozwiązania. Łączymy takie obszary prawa jak upadłość i restrukturyzacje z wiedzą i doświadczeniem w zakresie prawa gospodarczego, rynku kapitałowego i prawa spółek – Wojciech Bokina.

Nadrzędnym celem tej praktyki jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz ciągłości prowadzonego przez naszych klientów biznesu i ochrona środków. Świadczymy kompleksową obsługę w zakresie wyboru przez dłużnika najkorzystniejszej formy restrukturyzacji, pomagamy w przeprowadzeniu postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Reprezentujemy również wierzycieli, którym pomagamy odzyskać jak największe środki. Oferujemy pomoc doraźną i długoterminową. Skupiamy się także na działaniach prewencyjnych mających na celu zabezpieczenie  biznesu przed upadłością kontrahenta.

Wojciech Bokina

partner, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny
Więcej

Kaja Buczkowska

adwokat, doradca restrukturyzacyjny
Więcej

Katarzyna Sawicka

adwokat
Więcej

Monika Zglec

aplikantka radcowska
Więcej

Magdalena Sienkiewicz

aplikantka adwokacka
Więcej

Jakub Skręta

prawnik
Więcej

Nasi klienci to:

 • syndycy,
 • zarządcy,
 • nadzorcy sądowi,
 • wierzyciele.

Zakres usług:

 • Przygotowanie umów w najpełniejszym stopniu zabezpieczających klientów przed ogłoszeniem upadłości lub otwarciem restrukturyzacji kontrahenta.
 • Reprezentacja wierzycieli w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz doradztwo przy wyborze rozwiązania pozwalającego na odzyskanie środków w jak najwyższej wysokości.
 • Doradztwo w zakresie wyboru najbardziej optymalnej formy restrukturyzacji.
 • Kompleksowe przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości oraz restrukturyzacyjnych.
 • Reprezentacja dłużników w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w tym nadzór nad czynnościami syndyków, zarządców, nadzorców sądowych, a także wsparcie w negocjacjach z wierzycielami w zakresie głosowania nad propozycjami układowymi.
 • Reprezentacja klientów w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółek kapitałowych oraz w postępowaniach o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Upadłość konsumencka.

Zrealizowane działania

 • Kompleksowa obsługa spółki publicznej w postępowaniu restrukturyzacyjnym, zakończona sukcesem i zawarciem jednego z pierwszych układów przez spółkę notowaną na giełdzie.
 • Obrona spółki notowanej na giełdzie przed windykacyjnym wnioskiem wierzyciela (byłego prezesa zarządu) o ogłoszenie upadłości spółki zakończona sukcesem i poprzedzona restrukturyzacją zadłużenia.
 • Reprezentacja nadzorcy sądowego zakończona sukcesem w postępowaniu dotyczącym zwrotu wydatków poniesionych przez masę.
 • Zakończone sukcesem postępowania dotyczące odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki, po obu stronach sporu.
 • Skuteczne przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego i doprowadzenie do wykreślenia spółki z rejestru po oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na „ubóstwo masy”.
 • Zakończona sukcesem reprezentacja klienta w sporze z zarządcą o wydanie przedmiotów majątkowych z masy sanacyjnej.
 • Zakończone sukcesem doprowadzenie do ogłoszenia upadłości spółki wbrew stanowisku tymczasowego nadzorcy sądowego.
 • Zakończone sukcesem ogłoszenia upadłości konsumenckiej klientów.

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Kancelarii Brysiewicz i Wspólnicy.