Katarzyna Sawicka

Odpowiadam za kompleksową obsługę spółek, w tym spółek w restrukturyzacji oraz reprezentuję klientów w postępowaniach sądowych.

Zajmuje się bieżącą obsługą spółek, prowadzeniem postępowań sądowych, w tym sporów korporacyjnych i postępowań restrukturyzacyjnych, a także sporządzaniem i opiniowaniem umów.

Realizowała projekty zarówno dla klientów polskich, jak i zagranicznych, w tym spółek publicznych oraz kluczowych spółek Skarbu Państwa z branży energetycznej, kolejowej i poszukiwawczo-wydobywczej. Posiada doświadczenie w zakresie przeprowadzania badań due diligence, sporządzania opinii prawnych oraz zarządzania zespołem.

Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W 2019 r. złożyła egzamin adwokacki z wynikiem pozytywnym.

Więcej informacji

Znajomość języków obcych:

  • angielski

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Kancelarii Brysiewicz i Wspólnicy.