Kaja Buczkowska

Specjalizuję się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz obsłudze procesów inwestycyjnych, koncentrując się na poszukiwaniu rozwiązań dostosowanych do komercyjnych potrzeb klienta.

Kaja jest adwokatem specjalizującym się w doradztwie z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz procesów gospodarczych. Świadczy bieżącą obsługę prawną dla pozasądowych organów postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, a także reprezentuje syndyków i wierzycieli w sporach przed sądami powszechnymi.

Reprezentuje klientów w postępowaniach spornych dotyczących m.in. inwestycji budowlanych, roszczeń wynikających z umów najmu oraz dzierżawy, bezumownego korzystania z nieruchomości, praw własności intelektualnej i przemysłowej, a także nieuczciwej konkurencji. W dotychczasowej praktyce współpracowała także z instytucjami finansowymi reprezentując ich interesy przed sądami powszechnymi w sprawach związanych ze świadczonymi usługami finansowymi.

Posiada doświadczenie w zakresie badań prawnych nieruchomości, transakcji obrotu nieruchomościami oraz komercjalizacji powierzchni biurowych. Świadczy także obsługę prawną w ramach procesu inwestycyjnego, w tym reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach międzynarodowych. Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz studia podyplomowe Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa) na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Posiada również licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Znajomość języków obcych:

  • angielski
  • niemiecki

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Kancelarii Brysiewicz i Wspólnicy.