Energetyka i infrastruktura

Rozumiemy finansowe, polityczne i regulacyjne wyzwania stojące przed branżą energetyczną. Dążymy do tego, by przeszkody prawne nie stanęły na drodze realizacji projektów kształtujących przyszłość w tym sektorze – dr Magdalena Porzeżyńska.

Energetyka

Ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii to obecnie istotne czynniki kształtujące realia sektora energetycznego. Biznes zmaga się z wyzwaniami, jakimi są utrzymanie stabilności cen energii oraz konieczność inwestycji w jej czystsze źródła. Na sytuację wpływają także rosnące ceny paliw kopalnych, ograniczone zasoby oraz częste zmiany w obszarze regulacyjnym. Nasza wiedza w zakresie energetyki konwencjonalnej i odnawialnych źródeł energii pozwala nam na szerokie spojrzenie na branżę i otwiera na innowacyjne rozwiązania. Bogate doświadczenie zespołu w prowadzeniu projektów z zakresu obszarów regulacyjnych, kwestii spornych czy inwestycyjnych zapewnia kompleksową obsługę prawną, a tym samym sprawną realizację celów biznesowych każdego klienta z branży energetyki konwencjonalnej, odnawialnej, kogeneracyjnej, ciepłowniczej, gazowej czy paliw płynnych.

Infrastruktura 

Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych, w tym w szczególności w zakresie inwestycji infrastrukturalnych. Doradzamy w sprawach związanych z przygotowaniem inwestycji, takich jak uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, negocjacje umów związanych z realizacją inwestycji czy udział w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, bądź przygotowanie takiego postępowania. Świadczymy także usługi bieżącego doradztwa prawnego na etapie realizacji inwestycji oraz reprezentujemy klientów we wszelkich sporach powstałych w tym zakresie. Nasze doświadczenie pozwala nam skutecznie identyfikować obszary ryzyka związanego z realizacją inwestycji i minimalizować te ryzyka.

Jan Sakławski

partner, radca prawny
Więcej

prof. Rafał Poździk

radca prawny / of counsel
Więcej

dr Magdalena Porzeżyńska

radca prawny
Więcej

Małgorzata Woźniak

aplikantka adwokacka
Więcej

Magdalena Michalik

prawnik
Więcej

Nasi klienci to:

 • przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną, ciepłem, gazem, paliwem,
 • operatorzy systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych i gazowych,
 • wytwórcy energii,
 • spółki wydobywcze ropy naftowej i gazu,
 • dostawcy technologii dla energetyki,
 • spółki działające w sektorze elektromobilności,
 • startupy pracujące nad rozwiązaniami dla branży energetycznej.

Zakres usług:

 • Doradztwo regulacyjne, korporacyjne i kontraktowe.
 • Prowadzenie negocjacji oraz sporów z organami regulacyjnymi lub innymi przedsiębiorstwami z branży energetycznej.
 • Opracowywanie ekspertyz i opinii prawnych na temat wpływu otoczenia regulacyjnego na działalność przedsiębiorstw energetycznych.
 • Reprezentacja w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 • Doradztwo i wsparcie w procesie pozyskania koncesji, zezwoleń oraz pozwoleń we wszelkich aspektach działalności dotyczącej energii elektrycznej i ochrony środowiska.
 • Kompleksowe wsparcie klientów w procesie przygotowania i realizacji inwestycji zarówno w instalacje wytwórcze jak i w sieci gazowe i elektroenergetyczne, w tym współpraca z inwestorem w procesie pozyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych, przygotowywanie umów o generalne wykonawstwo, a także wsparcie prawne w procedurze zamówieniowej.

Zrealizowane działania

 • Doradztwo w procesie uzyskiwania tzw. białych certyfikatów na projekt z zakresu efektywności energetycznej o wartości ponad 8 mln euro dla klienta z branży spożywczej.
 • Sporządzenie opinii prawnej dotyczącej zgodności projektu tzw. ustawy antywiatrakowej z regulacjami UE dotyczącymi funkcjonowania OZE i dopuszczalności pomocy publicznej.
 • Reprezentacja przedsiębiorcy z sektora energetyki wiatrowej w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Obrachunkowym oraz KE.
 • Przygotowanie analiz due diligence dla projektów inwestycyjnych z zakresu energetyki odnawialnej, w tym na potrzeby uzyskania finansowania.
 • Doradztwo w procesie połączenia trzech operatorów farm wiatrowych w jeden podmiot ze wspólnym punktem przyłączenia.
 • Przygotowanie analizy prawo-podatkowej dotyczącej możliwości zbycia spółki posiadającej farmy wiatrowe w ramach procedury tzw. przygotowanej sprzedaży przedsiębiorstwa (prepack) uwzględniającej uzyskanego przez spółkę wsparcia z funduszy UE, a także aktualizacji księgowej i jej aktywów.
 • Doradztwo bieżące w procesach związanych z rozbudową infrastruktury tankowania CNG.
 • Reprezentacja Klientów w postępowaniach przed Prezesem URE oraz przed sądami powszechnymi w sprawach związanych z podwyższeniem cen energii.
 • Bieżące doradztwo inwestycyjne na rzecz jednego z największych operatorów sieci dystrybucyjnej gazu.
 • Wsparcie spółki typu SPV w procesie uzyskiwania koncesji na obrót energią elektryczną.

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Kancelarii Brysiewicz i Wspólnicy.

Użycie przycisku „Zapisz się!” oznacza zgodę na otrzymywanie od Brysiewicz i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (01-029) przy ul. Dzielnej 60 (dalej jako: „Kancelaria”) drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w powyższym polu newslettera zawierającego ofertę Kancelarii. Zgodę można wycofać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria. Podane dane osobowe są przetwarzane w celu przesyłania informacji dotyczących oferty Kancelarii drogą mailową. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej.