Aleksandra Zeuschner

Odpowiadam za obszar rynków kapitałowych oraz prowadzę złożone spory gospodarcze. Reprezentuję także klientów z branży gamingu i esportu.

Aleksandra specjalizuje się w prawie handlowym, prawie rynku kapitałowego oraz w prowadzeniu złożonych sporów gospodarczych. Są to w szczególności spory korporacyjne dotyczące procesu inwestycyjnego oraz wykonania umów. Prowadzi także kompleksową bieżącą obsługę prawną spółek.

Swoje doświadczenie zdobywała realizując projekty zarówno dla klientów zagranicznych, jak i polskich, w tym spółek publicznych oraz kluczowych spółek Skarbu Państwa z branży zbrojeniowej, kolejowej oraz energetycznej. Uczestniczyła m.in. w wielomiesięcznych negocjacjach prowadzonych z partnerami polskimi i zagranicznymi w ramach realizacji programów z Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP.

Autorka publikacji i opracowań z zakresu prawa handlowego, procedury cywilnej oraz prawa rynków kapitałowych. Była prelegentką podczas wielu szkoleń poświęconych prawu handlowemu i kapitałowemu. Brała udział m.in. w tworzeniu Ogólnych i Indywidualnych Standardów Raportowania Spółek Giełdowych stworzonych z inicjatywy Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie uhonorowana Złotym Laurem za wybitne osiągnięcia na kierunku prawo. Przed dołączeniem do zespołu kancelarii Brysiewicz i Wspólnicy współpracowała z renomowanymi kancelariami prawnymi, a także pracowała jako Specjalista ds. Regulacji Prawnych w Stowarzyszeniu Emitentów Giełdowych.

Więcej informacji

Znajomość języków obcych:

  • angielski

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Kancelarii Brysiewicz i Wspólnicy.